MPS ondersteunt het Ronald McDonald huis in Den-Haag

In het Ronald McDonald Huis Den Haag logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis. Het Huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers.

 

MPS is betrokken  lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club en wil deze zomer graag haar (financiële) steun geven aan het huis.

 

Hoe wij dit doen? Simpel…. Bij iedere opdracht sparen wij 5% van dit bedrag op en zullen wij rond Q3 doneren aan het huis. Voor alle uitgevoerde opdrachten bij nieuwe opdrachtgevers doen wij dit.  Stel u geeft akkoord voor meerdere opdrachten, dan tellen wij gewoon door!!!

Dus : “U een schoon sanitair en een prachtig schone keuken?…. Het Ronald McDonald huis budget waarmee zij goed uit de voeten kunnen”

Een prachtige WIN- WIN situatie.

Enkele voorwaarden (voor zover je over voorwaarden kunt spreken).

  • Inspectie / Uitvoering in geheel de BENELUX
  • Getekend akkoord moet tijdens de actieperiode binnen komen (Juli en Augustus)
  • U bent een voor ons (nog) onbekende opdrachtgever
  • U hebt al meer dan 2 jaar geen offerte meer bij ons opgevraagd en/of uitvoering gegund

Met bestaande opdrachtgevers waar al bindende (eventueel afwijkende) afspraken gemaakt zijn, gaan wij in gesprek of ook u deze actie ondersteunt. Welk percentage wij daarvan doneren hangt uiteraard af van de mogelijkheden.

 

Neemt u contact op met MPS of het directe aanspreekpunt voor deze actie : Maikel Korver – 06-12 737 916 of m.korver@mpsgroep.com