Een gezond(er) binnenklimaat op scholen en kinderdagverblijven

Zevenhuizen, 21 februari 2017

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen en kinderdagverblijven vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en kindercentra is een speerpunt van de landelijke overheid.

Bij te weinig ventilatie in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. CO2 veroorzaakt deze effecten niet zelf: klachten ontstaan door te hoge concentraties van andere stoffen die zich ophopen of door te weinig zuurstof. Er zijn aanwijzingen dat een slechte binnenluchtkwaliteit op scholen kan leiden tot een toename in gezondheidsklachten.

Met jarenlange ervaring op het gebied van hygiënisch onderhoud zal MPS u laten zien welke stappen er genomen moeten worden voor een gezonder binnenklimaat.